Setvospremači

  • Setvospremaci Srbija
  • Setvospremaci Srbija

SETVOSPREMAČ je kombinacija daske, S-opruga i duplih rotora. Osnovna namena setvospremača je predsetvena priprema zemljišta kao jedna od najvažnijih operacija u proizvodnji ratarskih kultura.

AgroFour izrađuje setvospremače od 1,8m do 6m i više, u zavisnosti od snage traktora za koji je namenjen.

Ram AgroFour setvospremača je kombinacija debelozidnih cevi i čeličnih valjanih flahova.

Rotori (paker valjci) se izrađuju od čeličnih flahova (ili prema potrebi kupca) koji omogućavaju fino sitnjenje zemljišta.

NAPOMENA: Svi delovi AgroFour setvospremača su zaštićeni osnovnom i završnom bojom što podrazumeva dugačak vek trajanja setvospremača.