Drljače

  • Drljace Srbija
  • Drljace Srbija

DRLJAČA je najčešće kombinacija daske, klinova i rotora. Osnovna namena drljače je predsetvena priprema zemljišta, zimsko zatvaranje brazde i slično.

AgroFour izrađuje TEŠKE, POLUTEŠKE i LAKE drljače u svim dimenzijama, a u zavisnosti od snage traktora za koji je drljača namenjena.

TEŠKE DRLJAČE

Krilo je cev 60x60x5mm (ili flah) širine 1 ili 1,25 ili 1,5m dužine 1,2m (produženo krilo - bolja propusna moć). Klinovi su čelični, dimenzija 30x30x250mm, kovani, kaljeni. RAM je kombinacija debelozidnih cevi. ROTORI su od flahova ili prema potrebi kupca.

POLUTEŠKE DRLJAČE

Klinovi su čelični, dimenzija 25x25x220m ili 20x20x220mm što je osnovna razlika u odnosu na tešku drljaču.

LAKE DRLJAČE

Klinovi su čelični, dimenzija 18x18x220mm.