Podrivači

  • Drljace Srbija
  • Drljace Srbija

PODRIVAČI su masivna priključna oruđa koja se koriste za razbijanje tvrdih i zbijenih slojeva zemljišta u cilju bolje hidropropusnosti.

Agrofour podrivač je kombinacija vertikalnih noževa i hidraulično nosivih duplih jež valjaka.

Nesmetan rad do 50 cm i dobru propusnost biljnih ostataka omogućava klirens od 75 cm.

Agrofour izrađuje podrivače sa 5 i 7 radnih tela.