"V" Tanjirače

  • Tanjirace Srbija
  • Tanjirace Srbija

TANJIRAČA je namenjena za tanjiranje pooranog zemljišta pred setvu, ljuštenje strnjišta, zaoravanje stajskog đubriva i slične poslove.

"V" tanjirača ima dve baterije koje mogu imati 4 ili 6 osovina u zavisnosti od veličine diskova.

Ram "V" tanjirače

Izrađen je od cevi dimenzije 150x150x5 (diskovi 560mm), 150x150x6 (diskovi 610mm) ili prema potrebi kupca.

Radna baterija "V" tanjirače

Osnovna nosiva cev baterije dimenzija 140x80x5 i povezana je na ram centralnim šrafom i bočnim šrafovima (M27, 10.9.). Osovina je izrađena od 35x35 (C45) 560mm ili 40x40 610mm. Diskovi su izrađeni od visoko legiranog čelika, a između njih su liveni odstojnici I=200/560mm ili 220/610mm. Ležaji su kotrljajući dvostruko zaptiveni ili konusno valjkasti u livenom kućištu od zavisnosti od tipa "V" tanjirače. PREPORUČENO ZAKRETANJE BATERIJE JE 15°!

NAPOMENA: Svi delovi "V" tanjirače su zaštićeni osnovnom i završnom bojom!